Lantmäteriärende O184022

Ärendet ska nu vara avklarat av Lantmäteriet. Besked kommer per brev till samtliga medlemmar i vägföreningen samt en faktura på vars och ens delkostnad för ärendet.

/Roland

Lantmäteriärende O184022

Styrelsen kommer i dagarna att lämna remissvar till Lantmäteriet angående förrättning O184022 avseende Idunvägen och HSB.

HSB samtycker till styrelsens utlåtande om fortsatt vägansvar och bibehållet andelstal. Även HSB avlämnar remissvar till Lantmäteriet.

Sakägare är varje enskild fastighet tillhörande vägföreningen Foss ga:3 och det är angeläget att sakägarna lämnar in eventuella åsikter i ärendet som ska vara Lantmäteriet tillhanda senast den 20 december 2022. Alla sakägare ska ha fått Lantmäteriets information tillsänt sig om detta.

Klicka på den gröna textlänkarna för att öppna dokumenten.

Rännstensbrunnar slamsugna

Slamsugning Sosibo AB

Föreningens 56 rännstensbrunnar har nu slamsugits. Samtidigt passade vi på att inspektera brunnarnas status med avseende på skräp i form av plankbitar och stora betongklumpar samt notera eventuella skador som kräver en åtgärd.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Plats: Munkedals Kommunhus, Forum Gullmarssalen
Tid: Torsdag 21 April 2022, kl 18:00

Kallelse och dagordning finns att läsa här.

Verksamhetsberättelse, motioner och förslag till nya stadgar finner du nedan.


För dej som behöver en fullmakt kan en sådan tankas ner här nedan.

Detta behövs då man är fler än en ägare till sin fastighet och samtliga ägare inte kommer att besöka mötet.

Dessutom kan en person utöva rösträtt för en annan fastighet om en fullmakt utfärdas där samtliga ägare till fastigheten undertecknar fullmakten. En person kan inneha fullmakt för endast en annan fastighet utöver sin egen.

Förrättning O184022

Du har fått ett brev från Lantmäteriet angående en kommande förrättning. Om du loggar in på Lantmäteriet kan du se alla handlingar i ärendet.

Gör så här:

Logga in Lantmäteriet

Välj ”Min Sida”
Logga in på ”Min Sida” med BankID
Välj ”Pågående Lantmäteriförrättningar” och ärende O184022
Välj fliken ”Handlingar” där samtliga handlingar i ärendet finns.

Munkedal